MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosoleku ettepanek Maanteeametile piletihinna kehtestamiseks.

Võttes aluseks Majandus- ja taristuministri 30.04.2018 nr 24 määruse, Maanteeameti peadirektori 02.05.2018 nr 27-1/18/21445 kirja, tegi Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolek otsuse:

1. Teha Maanteeametile ettepanek määrata MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse korraldatavatel avalikel bussiliinidel piletihinnaks Maanteeameti poolt eelistatud hind 0 eurot.