Sotsiaaltransport

Üldinfo

Tartumaa sotsiaaltranspordi tellimiskeskuse telefon 622 2056

Tellimiskeskus töötab tööpäeviti kell 08:00 – 18:00

 

Osutame sotsiaaltransporditeenust Elva, Nõo, Kambja, Kastre, Luunja ja Tartu valla klientidele, kelle on teenusele suunanud kohalik omavalitsus.

 

Tellimiskeskuse telefoninumber on 622 2056. Tellimiskeskuse e-maili aadress on tellimine@tartumaa.ee

Tellimiskeskuse tööaeg on tööpäevadel kell 08:00 – 18:00. Kui te soovite sõitu tellida, peate tellimuse tegema hiljemalt sõidupäevale eelneval tööpäeval kell 15:00. Ajavahemikus 15:00-18:00 võtab tellimiskeskus vastu tellimusi ülejärgmiseks ja edasisteks sõidupäevadeks.

Laupäevaks, pühapäevaks ja esmaspäevaks soovitud sõidud peavad olema tellitud hiljemalt reedel kell 15:00. Juhime tähelepanu, et nädalavahetusel ja riigipühadel tellimusi vastu ei võeta.

 

*Kui edastate tellimuse e-maili teel, palume lisada andmed:

– Sõidu kuupäev

– Kliendi või klientide nimed

– Alguspunkti aadress – (vahepeatuse aadress) – sihtpunkti aadress. Kui Teile on oluline sihtpunkti jõudmise aeg, siis lisada soovitud kellaaeg (näiteks kui klient peab olema kooli ees kell 08:00). Kui kindlaks kellaajaks kohale jõudmine pole oluline, palume lisada soovitud kellaaeg, millal auto peaks kliendi lähtekohta jõudma.

– Täpsustav info: kas klient vajab raamitransporti? Milliseid abivahendeid klient vajab? Nt: ratastool, käimiskepid, rulaator. Kas ja milline on kaasavõetav pagas?

*Kui tellimus on kinnitatud, saadab tellimiskeskus sellekohase kinnituskirja tellimiskeskuse tööaja jooksul (tööpäevadel 08:00-18:00). Kui kinnituskirja saadetud pole, siis sõitu ei toimu. Tellimiskeskus kinnitab e-kirja teel järgnevaks päevaks saadetud tellimusi tööpäevadel kell 08:00-15:00.

 

*Sõidu tühistamine

Kui soovite sõitu tühistada, siis soovitav on seda teha hiljemalt 8 tundi enne planeeritud väljumist lähtekohast. Teavitus tuleks igal juhul saata siiski ka juhul, kui tellimuse väljumiseni on jäänud vähem aega.

 

*Tööpäevadel ajavahemikul 08:00 – 18:00 helistage tellimuse tühistamiseks tellimiskeskusesse telefonil 622 2056.

Väljaspool nimetatud ajavahemikku saate sõidu tühistada vedaja kontaktil, saates SMS-i numbrile 58173429.

 

 

Sõnumisse märkige tühistatud sõidu kuupäev, kliendi nimi, sõidu kellaaeg ja sihtkoht. Juhime tähelepanu, et sõitu saab SMS-i teel tühistada, aga mitte tellimust muuta.

 

 

*Tellimuse muutmine

Kui soovite muuta sõidu kuupäeva või väljumise aega, tuleb selleks helistada tööpäevadel ajavahemikus 08:00 – 18:00 tellimiskeskusesse (telefon 622 2056). Juhime tähelepanu, et tellimuse toimumise päeval saab tellimust üksnes tühistada, mitte muuta. Järgnevaks päevaks tehtud tellimust saab muuta eelneval päeval kuni kell 15:00.

 

 

Otsuse kliendi suunamiseks sotsiaaltranspordi teenusele  teeb kohalik omavalitsus. Selleks tuleb elanikul pöörduda vastava sooviga elukohajärgse omavalitsuse sotsiaalosakonda.

Klient võib abistajana kaasa võtta ühe saatja, kui ta vajab saatja abi sõidukisse sisenemisel, sõidu ajal ja/või sihtkohas. Vastav õigus peab olema märgitud sotsiaaltransporditeenusele suunamise otsuses.

Kui klient on teenusele suunatud siis on kas tal endal või valla poolt kinnitatud kontaktisikul õigus sõite tellida. Sõite saab tellida vastavalt omavalitsuse poolt etteantud marsruutidel ja mahus.

 

Tellimisel edastab klient lähtekoha ja sihtkoha aadressid ning kas sihtkohta jõudmise või lähtepunktist peale võtmise soovitud aja.

Klient teavitab dispetšerit millist abi ta vajab sõidukisse saamiseks, sõidu ajal ja sõidukist sihtkohta jõudmiseks ning kaasavõetavast pagasist ja abivahenditest.

Klient ei telli sõitu või tühistab juba tellitud sõidu, kui tema või tema saatja on nakkusohtlik.

Vajadusel esitab klient juhile sõiduõiguse kontrollimiseks isikut tõendava dokumendi. Õpilastel võib selleks olla õpilaspilet, täiskasvanutel ID-kaart või pass. Ühiskaart kasutusel ei ole.

Vedaja kasutuses on kolme tüüpi sõidukid: tavaline sõiduauto, ratastoolivõimekusega sõiduk ja raamitranspordiks kohaldatud sõiduk. Vastava valiku, lähtudes kliendi erivajadustest, teeb dispetšer.

Hinnakiri

Teenusele kehtib kliendi omaosaluse hinnakiri sõltumata sõidu pikkusest.

Hind on arvestatud ühele sõidusuunale. Tasumine toimub kliendi sisenemisel sõidukisse.

Kohalikul omavalitsusel on õigus klient vabastada omaosaluse tasumisest või vähendada omaosaluse määra 50% võrra. Kui kliendile, lähtuvalt tema erivajadustest, on ette nähtud saatja siis tema sõidab kaasa tasuta.

Elva linna sisene sõit4 eurüks sõidukord

Koduvalla piires

Koduvalla piires sõit Elva klientidele

Elva valla piires7 eurüks sõidukord

Koduvalla piires

Sõidu maksumus koduvalla piires Tartu, Kambja, Nõo, Luunja ja Kastre vallas

Koduvallas Tartu, Kambja, Nõo, Luunja, Kastre3 eurüks sõidukord

Maakonna piires

Maakonna piires sõit Tartu, Kambja, Nõo, Luunja ja Kastre valla klientidele

Maakonnas Tartu, Kambja, Nõo, Luunja, Kastre5 eurüks sõidukord

Maakonna piires

Maakonna piires sõit Elva valla klientidele

Maakonnas Elva valla kliendid11 eurüks sõidukord

Vabariigi piires

Vabariigi piires sõit Tartu valla klientidele

Vabariigi piires Tartu valla kliendid1.91 €kilomeetripõhine arvestus

Vabariigi piires

Vabariigi piires sõit Elva, Kambja, Nõo, Kastre ja Luunja valla klientidele

Vabariigi piires Kambja, Nõo, Kastre, Luunja30 €üks sõidukord

Vabariigi piires

Vabariigi piires sõit Elva valla klientidele

Vabariigi piires Elva valla kliendid1.50 €kilomeetripõhine arvestus

Sõitmine

Sõitude teostamine toimub ööpäevaringselt eelneva tellimuse alusel.

Dispetšeril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda varasemat kohalejõudmise aega ja /või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

Sõidu eest tasumine toimub sularahas või pangakaardiga.