Sotsiaaltransport

Üldinfo

Tartumaa Ühistranspordikeskus korraldab pilootprojekti “Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine” raames sotsiaaltranspordi teenust Tartumaal. Projektiga on liitunud kõik Tartumaa omavalitsused, v.a Tartu linn.

Eelpoolmainitud pilootprojekt on algatatud Sotsiaalministeeriumi poolt Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse „Eakatele, erivajadusega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused“. Projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfond, 15% on kohalike omavalitsuste omaosalus. Projekt kestab kaks aastat.

Projekti käivitamisel on läbi viidud teenuse korraldamiseks vajaliku IT lahenduse teostaja ning dispetšer- ja veoteenuse osutaja riigihanked. Hangete tulemusena arendab IT lahendust AS Ridango ja Tartumaal osutab dispetšer- ja veoteenust OÜ Tartaline.

Otsuse kliendi suunamiseks sotsiaaltranspordi teenusele  teeb kohalik omavalitsus. Selleks tuleb elanikul pöörduda vastava sooviga elukohajärgse omavalitsuse sotsiaalosakonda.

Klient võib abistajana kaasa võtta ühe saatja, kui ta vajab saatja abi sõidukisse sisenemisel, sõidu ajal ja/või sihtkohas. Vastav õigus peab olema märgitud sotsiaaltransporditeenusele suunamise otsuses.

Kui klient on teenusele suunatud siis on kas tal endal või valla poolt kinnitatud kontaktisikul õigus sõite tellida. Sõite saab tellida vastavalt omavalitsuse poolt etteantud marsruutidel ja mahus.

Tellimine

Sõidutellimuste vastuvõtmine toimub tööpäeviti kell 8.00 kuni 17.00 dispetšeri telefonil 730 0200 või e-postil sotsiaal@tartaline.ee. Tellimus tuleb esitada vähemalt üks tööpäev enne soovitud sõitu.

Tellimisel edastab klient lähtekoha ja  sihtkoha aadressid ning kas sihtkohta jõudmise või lähtepunktist peale võtmise soovitud aja.

Klient teavitab dispetšerit millist abi ta vajab sõidukisse saamiseks, sõidu ajal ja sõidukist sihtkohta jõudmiseks ning kaasavõetavast pagasist ja abivahenditest.

Klient ei telli sõitu või tühistab juba tellitud sõidu, kui tema või tema saatja on nakkusohtlik.

Klient teavitab dispetšerit esimesel võimalusel kui ta loobub sõidust telefonil 730 0200.

Vedaja kasutuses on kolme tüüpi sõidukid: tavaline sõiduauto, ratastoolivõimekusega sõiduk ja raamitranspordiks kohaldatud sõiduk. Vastava valiku, lähtudes kliendi erivajadustest, teeb dispetšer.

Hinnakiri

Koduvalla piires

Teenusele kehtib kliendi omaosaluse hinnakiri sõltumata sõidu pikkusest.

Hind on arvestatud ühele sõidusuunale. Tasumine toimub kliendi sisenemisel sõidukisse.

Kohalikul omavalitsusel on õigus klient vabastada omaosaluse tasumisest või vähendada omaosaluse määra 50% võrra. Kui kliendile, lähtuvalt tema erivajadustest, on ette nähtud saatja siis tema sõidab kaasa tasuta.

Koduvalla piires3 eurüks sõidukord

Maakonna piires

Teenusele kehtib kliendi omaosaluse hinnakiri sõltumata sõidu pikkusest.

Hind on arvestatud ühele sõidusuunale. Tasumine toimub kliendi sisenemisel sõidukisse.

Kohalikul omavalitsusel on õigus klient vabastada omaosaluse tasumisest või vähendada omaosaluse määra 50% võrra. Kui kliendile, lähtuvalt tema erivajadustest, on ette nähtud saatja siis tema sõidab kaasa tasuta.

 

Maakonna piires5 eurüks sõidukord

Vabariigi piires

Teenusele kehtib kliendi omaosaluse hinnakiri sõltumata sõidu pikkusest.

Hind on arvestatud ühele sõidusuunale. Tasumine toimub kliendi sisenemisel sõidukisse.

Kohalikul omavalitsusel on õigus klient vabastada omaosaluse tasumisest või vähendada omaosaluse määra 50% võrra. Kui kliendile, lähtuvalt tema erivajadustest, on ette nähtud saatja siis tema sõidab kaasa tasuta.

 

Vabariigi piires30 eurüks sõidukord

Sõitmine

Klientide teenindamine toimub tööpäevadel kell 07.00 – 19.00. Erandjuhtudel ka ööpäevaringselt ja puhkepäevadel.

Dispetšeril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni 1 tund varasemat kohalejõudmise aega ja /või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

 

Sõidu registreerimine ja omaosaluse tasumise viisid

Kõik kliendi sõidud registreeritakse nii sisenemisel kui ka väljumisel juhiseadmes Ühiskaardiga. Selleks peab olema kliendil isikustatud Ühiskaart. Ühiskaarti saab isikustada veebikeskkonnas aadressil https://pilet.ee/viipe/uhiskaart/persod/perso.

Projekti käivitumisel algetapil saab sõidu eest tasuda vaid sularahas ja pangakaardiga.  IT lahenduse täielikul valmimisel on võimalik kasutada ka avalikul liiniveol kasutusel olevat Ühiskaarti, millele on eelnevalt laetud raha.