Meie tegemised

Kroonika

Tartumaa ühistranspordikeskuse tegemised

 • 01.07.2023 alustab esmakordselt Tartu maakonnaliinide teenindamist AS Hansa Bussiliinid 63 uue kuldses toonis bussiga. Lepingu pikkus on 5 aastat ja 3 kuud.
 • 30.06.2023 jätame hüvasti senise maakonnaliinide vedaja, AS-ga GoBus. Lõpeb aastakümnete pikkune töö ning esimest korda Tartu maakonnaliinide ajaloos asub teenindama täiesti uus vedaja (seni on lepingut täitnud AS GoBus küll erinevate ärinimedega, kuid meeskond on olnud sama). Ühistranspordikeskuse töötajad osalevad AS-i GoBus tänuüritusel. Viimane võimalus lahkuva vedaja bussidega Tartumaal sõita on 30.06.2023.
 • 07.06.2023 külastasid meid kolleegid Põhja-Eesti ühistranspordikeskusest. Kohal olid Põhja-Eesti kolleegid peaaegu terve asutuse koosseisuga. Ettekannete vormis andis Tartumaa ÜTK ülevaate oma tööst, reisijateveo statistikast ja toimunud riigihangetest.
 • 01.01.2023 hakkas kehtima uus Laaksaare – Piirissaare hõljukiliini veoleping. Veoteenust osutab AS Kihnu Veeteed ning hõljukiliin teenindab talveperioodil, mil parvlaevaga Piirissaarele sõita pole võimalik. Veoleping on sõlmitud kaheks aastaks.
 • 29.12.2022 alustas tööd Tartumaa Ühistranspordikeskuse sotsiaaltranspordi tellimiskeskus. Sotsiaaltranspordi teenusele suunab kliendid kohalik omavalitsus. Ühistranspordikeskus võtab vastu klientide tellimused ja korraldab nende veo. Veoteenust osutab keskusele OÜ Tartaline, kellega kehtib alates 01.01.2023 uus veoteenuse leping, mis on sõlmitud 4 aastaks. Tellimiskeskuse avamisega loodi kolm uut töökohta.
 • 11.07.2022 sõlmis ühistranspordikeskus avaliku teenindamise lepingu Laaksaare – Piirissaare hõljukiliini opereerimiseks perioodil 01.01.2023-31.12.2024. Liini opereerimist jätkab läbiviidud riigihanke tulemusel AS Kihnu Veeteed, kes on liini teenindanud ka seni. Kuna reisijate arv Piirissaare liinil on viimastel aastatel üha suurenenud, rõõmustab reisijaid kindlasti laupäevase sõidupäeva lisandumine hõljukiliini graafikusse alates 2023. aasta algusest.
 • 05.05.2022 osales ühistranspordikeskuse juhataja Maikl Aunapuu kohtumisel AS GoBus bussijuhtidega. Kuulati ära bussijuhtide mured ning võeti töösse mitu head ettepanekut. Samuti lepiti kokku, kuidas bussijuhid saavad edaspidi sujuvamalt teha omapoolseid ettepanekuid paremate ning sujuvamate liinigraafikute loomiseks maakonnas.
 • 05.05.2022 osales ühistranspordikeskuse kollektiiv üliõpilaste seminaril, kus Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas üliõpilased tutvustasid Tartumaa Ühistranspordikeskuse tellimusel valminud kavandeid uue Tartumaa busside väliskujunduse osas. Valminud on 7 erinäolist kavandit, mille seast valitakse parim, mis hakkab Tartumaa ühissõidukeid kaunistama viie teenindusaasta jooksul.
 • 28.04.2022 – 29.04.2022 osales kogu ühistranspordikeskuse kollektiiv lähetusel Hiiumaal. Hiiu Vallavalitsuse transpordispetsialist Piret Sedrik tutvustas Hiiu maakonna transpordikorraldust. Tutvuti Kärdla lennujaama ja Kärdla ning Heltermaa sadamatega. Tehti proovisõit Hiiu maakonnaliiniga ning tutvuti vedaja töökoja ja logistilise töökorraldusega.
 • 07.04.2022 osalesime Maanteemuuseumi konverentsil “Mitmeilmeline ühistransport”. Muuhulgas jäi konverentsil kõlama mõte, et paljud vanad bussiootekojad on nn maamärgid ja põnevad sümbolid oma ajastust. Eelistama peaks nende kordategemist uute ühetaoliste ootekodade paigaldamise asemel. Juttu oli ka ühistranspordi aktuaalsetest küsimustest nagu näiteks nõudepõhine transport ja rohepööre.
 • Konverentsisaal Maanteemuuseumis
 • 06.04.2022 sõlmisime avaliku teenindamise lepingu uue vedajaga, kelleks on AS Hansa Bussiliinid. Uus vedaja hakkab tartumaalasi teenindama alates 01.07.2023. Tegemist on Eesti ühe suurima bussiliiniveolepinguga, mille aastane veomaht on 4,3 miljonit liinikilomeetrit. Uus veoperiood toob Tartumaa liinidele 63 uut bussi ja terve hulga täiendavaid mugavusi reisijatele (USB-pesad, teavitussüsteem busside salongis, madalapõhjaline sisenemine, jalgrattahoidjad teatud liinidel jpm).
 • 25.03.2022 osales ühistranspordikeskuse juhataja valdkonna eksperdina Tartumaa Noortekogu ja Kambja valla noortevolikogu korraldatud osaluskohvikus, kus oli juttu ühistranspordi probleemidest noorte silme läbi.
 • 28.02.2022 avame pakkumused riigihanke “Tartu maakonna bussiliinivedu” raames.
 • 08.02.2022 toimus kohtumine Elva vallavanemaga ning 10.02.2022 Kambja vallavanemaga. Arutusel oli maakonna bussiliinide hetkeseis ning bussiliikluse tulevikuplaanid kohalikes omavalitsustes.
 • 20.09.2021 avaldasime oma kodulehel dokumendid hanke “Tartu maakonna bussiliinivedu” raames vedajatele tutvumiseks. Tegemist on suure hankega, mis hõlmab kogu Tartumaa maakonnaliine, millele otsime vedajat, kes hakkab meie reisijaid teenindama 2023. aastast. Hankedokumendid, sealhulgas liinivõrgu uuendused, on sündinud ühistranspordikeskuse, kohalike omavalitsuste ja Transpordiameti vahelise koostöö tulemusel. Väikseid muudatusi on palju, kuid üks mainimisväärne muudatus on jalgrattaveo võimalus osadel maakonnaliinidel. Nimelt tuleb 2023. aastal liinile 5 bussi, mille tagaküljel on jalgrattahoidja, mis mahutab 5 jalgratast. Need bussid tulevad kindlaksmääratud pikematele liinidele ning võimaldavad rattaga rändama minna kaugematesse Tartumaa paikadesse. Sõitjatele luuakse ka võimalus jalgrattakoha broneerimiseks. Dokumente saab lähemalt uurida meie kodulehe “Bussiliikluse” alajaotuses.
 • 15.09.2021 kohtusime OÜ Cargobus esindajatega. OÜ Cargobus on Tartu bussijaama operaator ning tutvustas meile Tartu bussijaama renoveerimiskava ja tulevikuplaane. Ühistranspordikeskus omalt poolt avaldas soovi bussijaama õhtuse lahtiolekuaja pikendamiseks, kuna Tartu bussijaamast väljuvad hilisõhtusel ajavahemikul pärast kella 21 bussid kõikides olulistes Tartust väljuvates suundades ning on oluline, et reisijatel oleks võimalus bussi oodata bussijaama ootesaalis.
 • 01.04.2021 alustasime sotsiaaltransporditeenuse osutamisega Tartumaa elanikele. Erivajadusega klientidel, kel ei ole võimalik liikumiseks kasutada tavapärast ühistransporti, on nüüd võimalus kasutada sotsiaaltransporditeenust. Teenusele suunavad kliente kohalikud omavalitsused. Lähem info siit.
 • 16.03.2021 liitus meie meeskonnaga uus töötaja Hardi Siilats. Tema peamisteks ülesanneteks on liinivõrgu analüüside koostamine ja avaliku teenindamise lepingute järelevalve läbiviimine. Sõitjate vajadused ja elu meie ümber on pidevas muutumises. Et ühistransport suudaks muutuvate vajadustega sammu pidada, on vaja seda järjepidevalt analüüsida ning mõtestada statistlisi andmeid, mida iga sõidu valideerimisega kogutakse. Mida enam on ühistranspordikeskusel ressurssi sellise töö tegemiseks, seda paremini vastab liinivõrk sõitjate vajadustele. Seetõttu on väga tänuväärne, et Tartumaa omavalitsused ja Transpordiamet on otsustanud sellesse tegevusse rahaliselt panustada ja Tartumaa ühistranspordikeskuse võimekust suurendada.
 • 04.03.2021 osalesime veebiseminaril “Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine”. Tegemist on riigiteede teehoiukavas avatud uue meetmega, mille raames luuakse Eestis paremaid tingimusi eri liikumisviiside ja ühistranspordivahendite abil liikumise ühildamiseks ning rajatakse ka kergliiklusteid. Näiteks toetatakse täiendavate peatuste rajamist olulistesse liiklussõlmedesse, raudteejaamadesse ja parendatakse suurema kasutusega peatustes ootamisvõimalusi. Seminaril osales palju eri organisatsioonide ja omavalitsuste esindajaid. Käesoleval aastal on meetme maht 3 miljonit eurot ning ekspertgrupp valib rahastatavad objektid välja kõigi esitatud ettepanekute seast vastavalt meetme kriteeriumitele. Tartumaa ühistranspordikeskus koostöös Elva vallavalitsusega on algatanud idee esitada ettepanek Palupera raudteejaama bussipeatuse ja vajaliku taristu ehitamiseks, et ühildada bussiliiklus Rõngu ja Otepää suundadelt reisirongiliiklusega, teise objektina on Kastre vald välja pakkunud Vana-Kastre peatuse taristu parendamise, kuna peatus asub paljude oluliste maanteede ristumiskohas ning võimaldaks rakendada pargi-ja-reisi põhimõtet.
 • 17.02.2021 ilmus Tartu Postimehes artikkel “Tasuta ühistransport ei kao”. Artiklis kinnitavad nii Tartumaa kui ka Jõgevamaa ühistranspordikeskuste juhid, et tasuta ühistransport on nendes maakondades ennast õigustanud ja küsimus selle muutmisest ei ole praegusel hetkel kummaski keskuses arutusel. Kui tulevik peaks selles osas tooma muutusi, siis kahtlemata hoitakse avalikkus sellega kursis.
 • 17.02.2021 toimus meie organisatsiooni üldkoosolek. Osalesid Tartu, Elva, Kambja, Kastre, Luunja ja Nõo vallavanemad ja Transpordiameti esindaja. Kinnitati meie 2021. aasta eelarve ning tehti tulevikuplaane seoses läheneva Tartu maakonna bussiliiniveo hankega. Uus hankeperiood algab 01.01.2023. Kuulati ka ettekannet projekti “Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine” hetkeseisust. Sotsiaaltransporditeenuse osutamisega loodame alustada märtsikuu jooksul.
 • 22.01.2021 ilmus Tartu Postimehes artikkel meie keskuse tegevuse kohta. Artiklis antakse ülevaade uue hankeperioodi ettevalmistustöödest ja muredest seoses Laaksaare – Piirissaare laevaliiniga, kus nõudlus viimastel hooaegadel üha kasvab ning liini teenindav parvlaev Koidula kipub kõigi soovijate teenindamiseks väikseks jääma.
 • 19.01.2021 osalesime Tartu valla majanduskomisjoni istungil, kus projektijuht Aarne Suits tutvustas projekti “Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine”. Komisjoni liikmed esitasid rohkelt küsimusi. Jääme ootama Tartu valla otsust projekti suhtes.
 • 13.01.2021 osales kogu meie meeskond veebikoolitusel dokumendihalduse teemal, et meie koostatud kirjad ja dokumendid oleksid korrektsed ja meie dokumendihaldus süsteemne.
 • 12.01.2021 osalesime Kastre Vallavolikogu istungil ning projektijuht Aarne Suits tutvustas projekti “Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine” olemust ning projekti elluviimise kava Kastre vallas. Meie esitlus võeti volinike poolt hästi vastu. Volinikud otsustasid, et Kastre vald soovib projektis osaleda. Volikogu koosolek toimus Lange Motokeskuses, kus on piisavalt ruumi osalejate hajutamiseks. Ühtlasi andis see meile esmakordse võimaluse tutvuda ülipõneva motokeskusega, mis on kujunenud suureks omanäoliseks atraktsiooniks – tegemist on põhjamaade suurima motokeskusega. Lähemalt saab uurida langemotokeskus.com ning Kastre volikogu tegevusest Kastre valla kodulehelt siit.
 • Lange motokeskuse fuajee
 • 08.01.2021 külastasid ühistranspordikeskuse töötajad Laaksaare sadamat seoses Laaksaare-Piirisaare hõljukiliini teenindava hõljuki rikkega. Tutvuti hõljuki parendustöö vajadustega ning ühtlasi Laaksaare sadamas paikneva hõljukikuuri probleemidega ning arutleti võimalike lahenduste üle.

  Laaksaare – Piirisaare liini teenindav hõljuk

 • 06. ja 07.01.2021 osalesid ühistranspordikeskuse töötajad projekti “Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine” töökoosolekutel. Meie keskus osaleb sotsiaaltranspordi pilootprojektis, mille eesmärgiks on eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele vajaduspõhise transporditeenuse pakkumine. Teenus on ettevalmistusfaasis ning hetkel on ettevalmistamisel projekti IT-lahendused ja ning vedamisega seonduvad üksikasjad. Projekti veab ühistranspordikeskuse poolt projektijuht Aarne Suits.
 • 01.01.2021 alustas MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse uue juhina tööd Maikl Aunapuu. Varasemalt on ta töötanud Tartu Maavalitsuses ühistranspordi järelevalve ja analüüsi spetsialistina, Põlva Maavalitsuses ühistranspordi peaspetsialistina ning viimati MTÜ-s Kagu Ühistranspordikeskus vanemlogistikuna. Tartumaa ühistranspordi liinivõrk on mahukas ning pakub suurt väljakutset nii liiniplaneerijatele kui ka vedajatele. Ühistranspordikeskuse juhi missioon on tegutseda igapäevaselt selle nimel, et meie bussiliinid ning Laaksaare-Piirissaare laeva- ja hõljukiliin pakuks tartumaalastele vajalikke, stabiilseid ja usaldusväärseid transpordiühendusi.