Meie tegemised

Blogi

Tartumaa ühistranspordikeskuse tegemised

 • 01.04.2021 alustasime sotsiaaltransporditeenuse osutamisega Tartumaa elanikele. Erivajadusega klientidel, kel ei ole võimalik liikumiseks kasutada tavapärast ühistransporti, on nüüd võimalus kasutada sotsiaaltransporditeenust. Teenusele suunavad kliente kohalikud omavalitsused. Lähem info siit.
 • 16.03.2021 liitus meie meeskonnaga uus töötaja Hardi Siilats. Tema peamisteks ülesanneteks on liinivõrgu analüüside koostamine ja avaliku teenindamise lepingute järelevalve läbiviimine. Sõitjate vajadused ja elu meie ümber on pidevas muutumises. Et ühistransport suudaks muutuvate vajadustega sammu pidada, on vaja seda järjepidevalt analüüsida ning mõtestada statistlisi andmeid, mida iga sõidu valideerimisega kogutakse. Mida enam on ühistranspordikeskusel ressurssi sellise töö tegemiseks, seda paremini vastab liinivõrk sõitjate vajadustele. Seetõttu on väga tänuväärne, et Tartumaa omavalitsused ja Transpordiamet on otsustanud sellesse tegevusse rahaliselt panustada ja Tartumaa ühistranspordikeskuse võimekust suurendada.
 • 04.03.2021 osalesime veebiseminaril “Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine”. Tegemist on riigiteede teehoiukavas avatud uue meetmega, mille raames luuakse Eestis paremaid tingimusi eri liikumisviiside ja ühistranspordivahendite abil liikumise ühildamiseks ning rajatakse ka kergliiklusteid. Näiteks toetatakse täiendavate peatuste rajamist olulistesse liiklussõlmedesse, raudteejaamadesse ja parendatakse suurema kasutusega peatustes ootamisvõimalusi. Seminaril osales palju eri organisatsioonide ja omavalitsuste esindajaid. Käesoleval aastal on meetme maht 3 miljonit eurot ning ekspertgrupp valib rahastatavad objektid välja kõigi esitatud ettepanekute seast vastavalt meetme kriteeriumitele. Tartumaa ühistranspordikeskus koostöös Elva vallavalitsusega on algatanud idee esitada ettepanek Palupera raudteejaama bussipeatuse ja vajaliku taristu ehitamiseks, et ühildada bussiliiklus Rõngu ja Otepää suundadelt reisirongiliiklusega, teise objektina on Kastre vald välja pakkunud Vana-Kastre peatuse taristu parendamise, kuna peatus asub paljude oluliste maanteede ristumiskohas ning võimaldaks rakendada pargi-ja-reisi põhimõtet.
 • 17.02.2021 ilmus Tartu Postimehes artikkel “Tasuta ühistransport ei kao”. Artiklis kinnitavad nii Tartumaa kui ka Jõgevamaa ühistranspordikeskuste juhid, et tasuta ühistransport on nendes maakondades ennast õigustanud ja küsimus selle muutmisest ei ole praegusel hetkel kummaski keskuses arutusel. Kui tulevik peaks selles osas tooma muutusi, siis kahtlemata hoitakse avalikkus sellega kursis.
 • 17.02.2021 toimus meie organisatsiooni üldkoosolek. Osalesid Tartu, Elva, Kambja, Kastre, Luunja ja Nõo vallavanemad ja Transpordiameti esindaja. Kinnitati meie 2021. aasta eelarve ning tehti tulevikuplaane seoses läheneva Tartu maakonna bussiliiniveo hankega. Uus hankeperiood algab 01.01.2023. Kuulati ka ettekannet projekti “Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine” hetkeseisust. Sotsiaaltransporditeenuse osutamisega loodame alustada märtsikuu jooksul.
 • 22.01.2021 ilmus Tartu Postimehes artikkel meie keskuse tegevuse kohta. Artiklis antakse ülevaade uue hankeperioodi ettevalmistustöödest ja muredest seoses Laaksaare – Piirissaare laevaliiniga, kus nõudlus viimastel hooaegadel üha kasvab ning liini teenindav parvlaev Koidula kipub kõigi soovijate teenindamiseks väikseks jääma.
 • 19.01.2021 osalesime Tartu valla majanduskomisjoni istungil, kus projektijuht Aarne Suits tutvustas projekti “Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine”. Komisjoni liikmed esitasid rohkelt küsimusi. Jääme ootama Tartu valla otsust projekti suhtes.
 • 13.01.2021 osales kogu meie meeskond veebikoolitusel dokumendihalduse teemal, et meie koostatud kirjad ja dokumendid oleksid korrektsed ja meie dokumendihaldus süsteemne.
 • 12.01.2021 osalesime Kastre Vallavolikogu istungil ning projektijuht Aarne Suits tutvustas projekti “Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine” olemust ning projekti elluviimise kava Kastre vallas. Meie esitlus võeti volinike poolt hästi vastu. Volinikud otsustasid, et Kastre vald soovib projektis osaleda. Volikogu koosolek toimus Lange Motokeskuses, kus on piisavalt ruumi osalejate hajutamiseks. Ühtlasi andis see meile esmakordse võimaluse tutvuda ülipõneva motokeskusega, mis on kujunenud suureks omanäoliseks atraktsiooniks – tegemist on põhjamaade suurima motokeskusega. Lähemalt saab uurida langemotokeskus.com ning Kastre volikogu tegevusest Kastre valla kodulehelt siit.
 • Lange motokeskuse fuajee
 • 08.01.2021 külastasid ühistranspordikeskuse töötajad Laaksaare sadamat seoses Laaksaare-Piirisaare hõljukiliini teenindava hõljuki rikkega. Tutvuti hõljuki parendustöö vajadustega ning ühtlasi Laaksaare sadamas paikneva hõljukikuuri probleemidega ning arutleti võimalike lahenduste üle.

  Laaksaare – Piirisaare liini teenindav hõljuk

 • 06. ja 07.01.2021 osalesid ühistranspordikeskuse töötajad projekti “Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine” töökoosolekutel. Meie keskus osaleb sotsiaaltranspordi pilootprojektis, mille eesmärgiks on eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele vajaduspõhise transporditeenuse pakkumine. Teenus on ettevalmistusfaasis ning hetkel on ettevalmistamisel projekti IT-lahendused ja ning vedamisega seonduvad üksikasjad. Projekti veab ühistranspordikeskuse poolt projektijuht Aarne Suits.
 • 01.01.2021 alustas MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse uue juhina tööd Maikl Aunapuu. Varasemalt on ta töötanud Tartu Maavalitsuses ühistranspordi järelevalve ja analüüsi spetsialistina, Põlva Maavalitsuses ühistranspordi peaspetsialistina ning viimati MTÜ-s Kagu Ühistranspordikeskus vanemlogistikuna. Tartumaa ühistranspordi liinivõrk on mahukas ning pakub suurt väljakutset nii liiniplaneerijatele kui ka vedajatele. Ühistranspordikeskuse juhi missioon on tegutseda igapäevaselt selle nimel, et meie bussiliinid ning Laaksaare-Piirissaare laeva- ja hõljukiliin pakuks tartumaalastele vajalikke, stabiilseid ja usaldusväärseid transpordiühendusi.