LIINIREISID LIINIL PIIRISSAARE-LAAKSAARE ON PEATATUD

Alates 17.03.2020 ei toimu Piirissaare ja Laaksaare vahel regulaarseid praamireise. Tegemist on ennetava meetmega, kuna suur osa saare püsielanikest kuuluvad riskigruppi. Kaubavedu toimub vajaduspõhiselt. Põhjendatud vajaduse korral (meditsiinilised näidud vmt) toimub liiklemine saare ja mandri vahel hõljukiga. Hõljukireisi vajaduse otsustab saarevaht Toomas Lindjärv (tel 5294 630 ja e-post toomas.lindjarv@tartuvald.ee).

Vald tagab vajalike desinfitseerimisainete ja isikukaitsevahendite ning ravimite baasvarud saarel. Korraldus kehtib esialgu märtsi lõpuni.