Parvlaeva liiklus

Vastavalt Tartu Vallavalitsuse korraldusele 30.04.2020 nr 397 on tunnistatud Tartu Vallavalitsuse 02.04.2020 korraldus nr 317 „Liikumispiirangu kehtestamine Tartu valla haldusterritooriumil asuva Piirissaare osas“ alates 6. maist 2020 kehtetuks.

Parvlaeva liiklus toimub alates 06.05.2020 suvise graafiku järgi.

Jätkuvalt on jõus eriolukorra juhi korraldus nr 45 https://www.riigiteataja.ee/akt/324032020006 , mille kohaselt tuleb tagada avalikus kohas nn 2+2 reegli täitmine. Kuna korrakaitseseaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020013 , § 54 kohaselt on avalik koht ka ühissõiduk, siis tuleb ka seal nimetatud reeglit täita. Pöörata tähelepanu, et korralduse nr 45 punkt 1 alapunkt 1 ütleb, et: „keelata avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada“.