Kuulutati välja riigihange hõljukioperaatori leidmiseks

Tartumaa Ühistranspordikeskus kuulutas välja riigihanke “Avalik liinivedu Laaksaare – Piirissaare hõljukiliinil 01.01.2025-30.04.2025”. Hankedokumentatsioon on avaldatud riigihangete registris. Hanke viitenumber on 280125.