Muudatused alates 01.02.2022

Maakonnaliinidel toimuvad alates 1. veebruarist 2022 järgmised sõiduplaanimuudatused:

 

  • liin 338 (Juuristiku) – Lennujaam – Tõrvandi – Tartu. Liini on kiirendatud, muutuvad peatuste läbimisajad Tõrvandi – Tartu liinilõigul;
  • liin 439 Rõngu – Elva – Peedu – Nõo – Tartu. Reisijate palvel on muudetud Rõngu-Elva lõigul väljumisajad 5 minutit varasemaks. Rõngust väljumine kell 08:25 (seni 08:30);
  • liin 440 Tartu – Peedu – Elva – Rõngu – Rannu – Elva – Peedu – Tartu. Bussijuhi ettepanekul on kiirendatud Tartu-Nõo ja Nõo-Tartu liinilõike, nendel lõikudel muutuvad peatuste läbimisajad;
  • liin 612 Tartu  – Lähte – Saadjärve – Lähte – Tartu. Bussijuhi ettepanekul on muudetud peatuste läbimisaegu mõne minuti ulatuses liini sujuvamaks teenindamiseks;
  • liin 701 Tartu – Koosa – Varnja – Alatskivi – (Kokora). Bussijuhi ettepanekul on muudetud peatuste läbimisaegu mõne minuti ulatuses liini sujuvamaks teenindamiseks.