Muudatused alates 01.03.2021

SAARIKU peatuses peatuvad alates 01.03.2021 ainult järgmised bussiliinid: 405, 406, 407, 409, 412, 414 ja 452. Kuna SAARIKU peatuse teenindamiseks on vajalik eraldi sissesõidu teostamine, kuid peatust kasutab kokku ca 3 inimest päevas, on sissesõit eemaldatud liinidelt, kus peatus kasutust ei leidnud. Peatus on säilitatud liinidel, kus see on leidnud sõitjate poolt kasutust. Maakonnaliinile 231 on lisatud KÕIVU peatus.