Muudatused sõiduplaanides 1. aprillist

 • Seoses kaugliini nr 146 sulgemisega avatakse uued maakonnaliinid kaugliini asendamiseks: liinid 754 ja 756 marsruudil Tartu – Vedu – Voore – Torma – Sadala ning 723, 757 ja 758 Sadala – Torma – Voore – Vedu – Tartu.
 • Liini 311 marsruut on jagatud mitmeks eraldi liiniks, et võimaldada täiendavat päevast ühendust Tartust Roiu suunas: liin 311 kell 13:55 Tartu – Unipiha – Kambja – Lange – Tartu (E-R), liinid 233 (1. sept – 15. juuni) ja liin 234 (16. juuni – 31. aug) kell 15:00 marsruudil Tartu – Roiu – Tuigo – Kaagvere – Luunja – Tartu, käigus E-R. Suvine liin ei sõida Sillaotsale.
 • Liini 221 on lühendatud (ära jääb Vana-Linnavere – Sillaotsa sõidusuund). Liini uus nimetus on (Sillaotsa) – Roiu – Tartu. Sillaotsa peatust teenindatakse ettetellimisel.
 • Liini 339 Tartu – Tõrvandi – Lennujaam – (Kambja) on pikendatud ning sõitjate olemasolu korral sõidab Kambjani (lisatud nõudmisel väljumiseks teenindatavad peatused LEPIKU, TATRA, KERAAMIKA, KAMBJA).
 • Liinid 601 ja 602 on liidetud üheks ringliiniks nr 601 marsruudil Tartu – Äksi keskus – Tabivere – Tartu ning lisatud peatused POOLI, RÜÜTLIMÄE, ÄKSI KESKUS, ÄKSI KALMISTU.
 • Liinil 705 Tartu – Koosa – Kallaste – Pala – Assikvere – (Kääpa) jäävad ära PAJU, OMEDU ja TEEMEISTRI peatused seoses pikaajalise nõudluse puudumisega.
 • Liin 753 Tartu – Vasula – Tartu jagatakse kaheks liiniks: 753 (talvine) ja 716 (suvine). Suvisel liinil ei teenindata MUSTA TEE ja VAHI TEE peatusi ning sõidugraafik on ajaliselt kiirem.
 • Liinidel 916 Puhja kool – Rämsi – Puhja kool ja 917 Puhja kool – Ulila – Karijärve – Elva – Puhja asula jääb ära VIHAVU peatus seoses sõitjate puudumisega.
 • Muutunud on bussipeatuste nimed: Vahi peatus Tartu vallas on ümber nimetatud VAHI TEE peatuseks, Keskuse peatuse uus nimi on ÄKSI KESKUS, Äksi peatuse uus nimi on ÄKSI KIRIK.
 • Kaagvere ja Vana-Kastre vahel on kasutusel uue nimega peatus TEELAHKME.
 • Tartust Jõgeva, Jõhvi ja Kallaste maanteele suunduvad bussid ei peatu enam Tartu linnast väljasõidul KVISSENTALI TEE peatuses. Peatus on asendatud lähedalasuva mugavamate ootetingimustega VAHI peatusega.
 • Roiul on Kaagvere suuna busside sõiduplaanidesse lisatud peatus ROIU KAUPLUS.
 • Kõik sõiduplaanid on kättesaadavad riiklikus sõiduplaaniportaalis www.peatus.ee.