Muudatused sõiduplaanides alates 01.06.2021

 • Liin 203 Tartu – Tuigo kalmistu – Roiu – Lootvina. Liini on kiirendatud, muutuvad väljumisajad peatustest. Käigus laupäeviti (v.a riigipühad), seni sõitis ka laupäevastel riigipühadel. Riigipühadel uus liin 206.
 • Liin 204 Lootvina – Roiu – Tuigo kalmistu – Tartu. Käigus laupäeviti (v.a riigipühad), seni sõitis ka laupäevastel riigipühadel. Riigipühadel uus liin 206.
 • Liin 206 Tartu – Tuigo kalmistu – Roiu – Tuigo kalmistu – Tartu. Uus liin! Käigus pühapäeval ja kõigil riigipühadel. Täiendav võimalus sõita Tartust Tuigo kalmistule ja pärast hauaplatsi korrastamist sõita ka tagasi. Aega kalmistul viibimiseks on 55 minutit. Liin annab ka võimaluse Roiu piirkonna elanikel pühapäeva hommikuti Tartusse sõita kellaajal, mil seni oli bussiühendustes pikem paus.
 • Liin 231 Kambja – Roiu – Ülenurme keskus – Tartu. Muutub Tartusse saabumisel linnasisene marsruut, lisatud töölkäijate tarbeks Kaare ja Pauluse peatused, ära jääb Riiamäe peatus.
 • Liin 403 Elva – Tartu (kiirliin). Ära jääb kell 08:00 Elva-Tartu reis. Palume kasutada liini 408 või reisirongi.
 • Liin 408 Kureküla – Rannu – Annikoru – Elva – Tartu. Liidetud kokku senised liinid Kureküla – Elva (919) ja Elva – Tartu (403), et võimaldada ümberistumiseta sõitu Rannu-Annikoru suunalt Tartusse.
 • Liin 409 Tartu – Nõo – Arbimäe – Elva. Ära jääb kell 14:50 väljumine. Palume kasutada asendusena tööpäeviti liini 412, nädalavahetusel alternatiivsed väljumised Tartu-Elva kell 14:40 (liin 406) ja 15:00 (liin 313).
 • Liin 412 Tartu – Nõo – Arbimäe – Elva. Lisatud väljumine 14:50.
 • Liin 438 Tartu – Nõo – Arbimäe – Elva – Rõngu – (Puka). Liini on pikendatud peatusteni Raigaste, Ametmäe, Aakre, Hiiemäe, Aakre asula, Kasumetsa, Rebaste, Puka tee, Puka, mida teenindatakse nõudmisel (väljumiseks sõitjate olemasolul, pealetulekuks ettetellimisel). Lisandub uus hilisõhtune igapäevane sõiduvõimalus Pukani.
 • Liin 440 Tartu – Nõo – Peedu – Elva – Rõngu – Rannu – Elva – Peedu – Tartu. Liini on aeglustatud, kuna liin ei püsinud sõidugraafikus. Seetõttu muutuvad väljumisajad peatustest hilisemaks. Lisatud on Salulaane ja Pühaste peatused, mida teenindatakse nõudmisel (väljumiseks sõitjate olemasolul, pealetulekuks ettetellimisel).
 • Liin 719 Kokora – Nina – Alatskivi – Varnja – Koosa – Tartu. Liinile on liidetud senine liin 922 Kokora – Alatskivi. Muudatuse tulemusel võimalus ümberistumiseta sõiduks.
 • Liinidele 723, 754, 756, 757, 758 Tartu – Vedu – Voore – Torma – Sadala ja Sadala – Torma – Voore – Vedu – Tartu on lisatud peatused Leedimäe ja Saareküla.
 • Liin 759 Nina – Alatskivi – Varnja – Koosa – Tartu. Uus liin, seni teenindati liinina 719.
 • Liin 838 Võnnu – Tartu. Ära jääb liinilõik Ahja – Võnnu. Palume ärajääval liinilõigul kasutada liini 96A.
 • Liin 919 Kureküla – Rannu – Annikoru – Elva. Liin 919 suletud, edaspidi teenindatakse liinina 408 Kureküla – Rannu – Annikoru – Elva -Tartu.
 • Liin 920 Elva – Annikoru – Rannu – Kaarlijärve – (Haani). Lisatud peatused Saali ja Haani, mida teenindatakse nõudmisel.. Peatused Lülle, Rannu apteek, Alakeerdi, Kureküla ja Kaarlijärve muudetud põhipeatusteks seoses sõitjate rohkusega (seni teenindati ainult nõudmisel).
 • Liin 922 Kokora – Alatskivi. Liin 922 suletud, edaspidi teenindatakse liinina 719 Kokora – Nina – Alatskivi – Varnja – Koosa – Tartu.
 • Peatusenimede muudatused:
 • KAERA (vana nimi) – KAARA (uus nimi);
 • LIMNOLOOGIA (vana nimi) – LIMNOLOOGIA TEE (uus nimi);
 • SAPI (vana nimi) – SAPI TEE (uus nimi).

Sõiduplaanid on leitavad riiklikus sõiduplaaniportaalis www.peatus.ee.