Sõiduplaanimuudatused alates 01.02.2023

 • Liinid 351 (iga päev kell 13:35 Tartust) ning 352 (iga päev kell 14:25 Tartust) hakkavad Tartust Tõrvandi suunas välja sõites peatuma lisaks Riia ringi peatusele ka Teaduspargi ja Fi peatustes.
 • Liinid 359 (saabub Tartusse iga päev kell 15:00) ja 450 (saabub Tartusse iga päev kell 23:15) hakkavad Tartusse saabumisel peatuma lisaks Riia ringi peatusele ka Teaduspargi ja Fi peatustes.
 • Liin 452 (saabub Tartusse iga päev kell 10:30) sõidab Tartusse saabumisel Haigla ja Raja peatuste kaudu, ära jääb Ravila peatus.
 • Liin 516 Tartu – Ulila – Puhja – Rannu – Annikoru – Elva (Tartust iga päev kell 12:40) – Kureküla peatus on muudetud põhipeatuseks (seni tellimisel).
 • Liin 614 on jagatud kaheks eraldi liiniks: liinid 614 ja 617. Liini 614 (Tartust E-R 01. sept – 15 juuni kell 14:00) marsruut on Tartu – Lähte – Äksi keskus – Õvanurme rist – Kärksi – Juula – Soeküla – Vedu – Vasula – Tartu. Muutuvad peatuste läbimisajad.
 • Liin 617 (Tartust E-R 01. sept – 15. juuni kell 13:45) sõidab marsruudil Tartu – Kärkna – Sojamaa – Lähte – Vedu – Jõusa – Maarja-Magdaleena – Vedu – Vesneri – Luunja – Tartu.
 • Liin 801 Tartu – Võnnu – Saki – (Mehikoorma), (Tartust iga päev kell 18:10). Liinilõiku Ahunapalust Mehikoormani teenindatakse soovijate olemasolul. Ahunapalu – Mehikoorma liinilõigul pealetulekuks on vajalik ettetellimine tel 640 4000.
 • Liin 811 Tartu – Kaagvere – (Mäksa) – Kavastu, (Tartust E-R kell 21:15). Lisatud on Sarakuste, Järvepere, Tõlgu ja Mäksa peatused, mida teenindatakse nõudmisel.
 • Liin 812 Melliste – (Sääsekõrva) – Tartu, (Mellistest E-R 05:55). Muutuvad peatuste läbimisajad. Peatusi Kalda, Sirgu ja Sääsekõrva teenindatakse ainult ettetellimisel eelneval päeval tel 640 4000. Võngi peatust enam ei teenindata.
 • Liinide 813 ja 814 põhjal moodustatud uus ringliin nr 813 Tartu – Järvselja – Laaksaare sadam – Mehikoorma – Tartu, (Tartust 01. mai – 30. sept kolmapäeviti kell 08:35).
 • Liin 819 Tartu – Kavastu – Sääsküla – Tartu (Tartust E-R kell 16:00). Lisatud sissesõit Tordi peatusest Tammistusse.
 • Liin 828 Tartu – Järvselja – Mehikoorma – (Arusoo), (Tartust iga päev kell 17:00). Mõne minuti ulatuses muutuvad peatuste läbimisajad.
 • Liin 836 Võnnu – Tartu, (Võnnust iga päev kell 12:00). Muutuvad peatuste läbimisajad, Tartusse saabumine 12:55.
 • Liin 837 Tartu – Võnnu – Lääniste – (Mehikoorma), (Tartust iga päev kell 20:10). Liini on pikendatud Järvselja ja Mehikoormani, liinilõiku Tulba – Rasina – Järvselja – Aravu – Mehikoorma teenindatakse nõudmisel (soovijate olemasolul). Nõudeliinilõigul pealetulekusoovi korral vajalik ettetellimine tel 640 4000.
 • Liin 850 Tartu – Võnnu – Lääniste (Tartust iga päev kell 09:15). Liin sõidab Kabina kaudu (seni Papli ja Vanamõisa kaudu).
 • Liin 851 Lääniste – Võnnu – Tartu (Läänistelt iga päev kell 10:05). Muutuvad peatuste läbimisajad.
 • Liin 852 Tartu – Kaagvere – Võnnu (Tartust iga päev kell 10:30). Prilli peatus asendatud Kunimäe peatusega.
 • Liin 853 Tartu – Võõpste – Võnnu – Tartu, (Tartusse saabumine iga päev kell 15:10). Sõidab Tartusse Luunja kooli, Vanamõisa ja Papli peatuste kaudu. Ära jääb Peruoja peatus.
 • Liin 910 Lootvina – Ignase – Suurekivi – (Männi), (Lootvinast E-R kell 06:20). Lisatud liinilõik Suurekivi – Ülenurme keskus – Männi, mida teenindatakse ainult nõudmisel.

 

Detailsed sõiduplaanid portaalis www.peatus.ee.